Pomladanski del predavanj v letu 2023: Srednjeveške plemiške družine

 

14.2.2023 – Nastanek Goriške grofije in njene dinastije

21.2.2023 – Goriški v Furlaniji in na Tirolskem

E2: https://youtu.be/NCbXMVLKbp4

 

28.2.2023 – Goriški v Istri in posočju

E3: https://youtu.be/YQAKSondHXo

 

07.3.2023 – Spanheimi med Renom in Alpami

E4: https://youtu.be/6xzEYNa7yKk

 

21.3.2023 – Spanheimi Koroški vojvode

E5: https://youtu.be/O-lISs_cR2g

 

04.4.2023 – Spanheimi, višek in zaton