V A B I L O

Sklicujem redno sejo Občnega zbora Muzejskega društva Bled v četrtek, dne 28. decembra 2017 ob 19.00 uri v zgornji sejni sobi Festivalne dvorane na Bledu

  1. Otvoritev zbora in imenovanje delovnega predsedstva
  2. Sprejem dnevnega reda
  3. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora
  4. Poročilo o delu društva za leto 2017
  5. Program dela društva za leto 2018 (Vernig, Vidic, Rejc)
  6. Razno

Po Občnem zboru bo kulturni program in priložnostni prigrizek. Presenečenje!!

Vabljeni vsi člani, vsi sponzorji, vsi donatorji 0,5% dohodnine, vsi udeleženci Male šole zgodovine in vsi ljubitelji zgodovine in kulture, ki spremljate delo Muzejskega društva.

Bled, 18. december 2017

Predsednik:                                                                                   Srečo Vernig