V A B I L O – Vse avtorje RAZGLEDOV 2014 vabiva na delovni sestanek v sredo, 19. marca 2014 v prostorih Restavracije Mlino na Bledu ob 19. uri

Dnevni red:

– Pregled in predstavitev prispevkov

– Oblikovanje in lektoriranje

– Čas izida Razgledov 2014

– Promocijske aktivnost ob izidu Razgledov 2014

Lepe pozdrave!

Bled, 14. marca 2014

Sekcija Razgledov: Marko Vidic

Predsednik: Srečo Vernig

Vabljeni: Marjan Šolar, Damijan Mulej, Vida Paple Lampe, Marjan Zupan, Drago Bregant, Janez Premk, Anja Bunderla, Borut Rus, Janez Fajfar, Tone Marolt, Milan Rejc, Vladimir Silič, Eva Štravs Podlogar, Jože Skumavec, Janez Petkoš, Jože Smole, Marko Vidic, Srečo Vernig, Vojko Zavodnik, Niko Mučič, Melita Vovk, Matjaž Završnik in vsi, ki jih zanima pisanje Razgledov.