V A B I L O

Vse avtorje RAZGLEDOV 2013 vabiva na delovni sestanek v ponedeljek, 13. maja 2013 v prostorih Restavracije Mlino na Bledu ob 19. uri.
Dnevni red:
– Pregled in predstavitev prispelih prispevkov
– Lektoriranje in oblikovanje
– Prispevke, ki so v pisanju bomo pohitrili
– Čas izida Razgledov 2013
– Promocijske aktivnost ob izidu Razgledov 2013

Lepe pozdrave!

Bled, 5. maj 2013

Sekcija Razgledov                                                                            Predsednik
Marko Vidic                                                                                     Srečo Vernig

Vabljeni: Monika Rogelj, Janez Petkoš, Marjan Zupan, Drago Bregant, Anja Bunderla, Borut Rus, Janez Fajfar, Tone Marolt, Milan Rejc, Vladimir Silič, Eva Štravs Podlogar in Vanja Piber, Jože Skumavc, Jože Smole, Marko Vidic, Srečo Vernig, Vojko Zavodnik, Niko Mučič, Melita Vovk, Matjaž Završnik, Melita Vovk in vsi, ki jih zanima pisanje Razgledov.