REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT, Masarykova 16, 1000 LJUBLJANA

Številka: 0140-86/2012/5

Datum: 02. april 2013

ZADEVA: Dopolnitev vloge
Svojo zahtevo o podelitvi statusa Muzejskemu društvu Bled, da deluje v javnem interesu dopolnjujemo z:
– Poročilo o delovanju Muzejskega društva Bled 2010-2012 s prilogami, ki dokazujejo posamezne aktivnosti:
– 1.1.1. Večeri z Muzejskim društvom Bled
– 1.1.2. Strokovne ekskurzije
– 1.2.1. Mednarodna dejavnost: Po pešpoti Janeza Blejskega od Bleda do Briksna
– 1.3.1. Kdo jih pozna? Po poti družinskih fotografij (izvlečki iz Blejskih novic in Gorjanca)
– 1.3.3. Delovanje članov Muzejskega društva Bled
– 1.4.2. Zbornik ob tisočletnici gradu (objave v medijih)
– 1.4.3. Razgledi 2012 (predstavitev v medijih)
– Razgledi 2012 in Razgledi 2008 (publikacija katero izdaja društvo)
– Blejski grad – 1000 let prve omembe (izvod zbornika)
– Mednarodno sodelovaje z Briksnom je izkazano v točki 1.2 Poročila o delovanju MD Bled in prilogi 1.2.1
– Medijski odzivi so opisani v Poročilu o delovanju MD Bled pri vsaki aktivnosti društva posebej, delno pa tudi v točki 2 poročila o delovanju MD Bled
– Program prihodnjega delovanja
S spoštovanjem!
Predsednik MD Bled
Srečo Vernig