Kot upravna enota je bila Kranjska del srednjeveškega cesarstva in nato habsburške monarhije. Obsegala je današnje slovenske pokrajine Gorenjsko, Dolenjsko in Notranjsko.

Kako je Luka Knafelj povezan s Kranjsko, kako je  Kranjska povezana s študenti Univerze na Dunaju in kako so študentje s Kranjske povezani z Knafljevo ustanovo, nam bo povedal  dr. Peter Vodopivec v Viteški dvorani
na Blejskem gradu 4. aprila 2013 ob 19. uri
 v svojem predavanju: Gorenjci na Knafljevi ustanovi.Na predavanju se bomo srečali z dunajsko župnijo Gross Russbach, z župnikom Lukom Knafljem, z Jurij Wohinzem in s hišo v prvem dunajskem okraju čisto blizu Štefanove katedrale.

Knafljeva »štiftunga« je 1.200 študentom omogočila študij na Dunajski univerzi v obdobju od 1676 do 1918. Tam so nabirali znanje pravnik Tomaž Dolinar iz Dorfarjev, Matija Gollmayer iz Žirovnice, pravnik, pisatelj in pesnik Luka Svetec iz Kamnika, pravnik, politik in pisatelj Valentin Zarnik iz Retenj, pravnik in pesnik France Prešeren iz Vrbe, Fran Detela iz Moravč, ki je študiral klasične jezike in francoščino, slovenski pisatelj in zgodovinar Franc Kos s Selc, ki je sicer doktoriral iz antične zgodovine, matematik Josip Plemelj z Bleda, umetnostni zgodovinar Franc Stele s Tunjic in številni drugi.

Oživimo še zapis uvodnega članka iz brošure o Knafljevi ustanovi: »Glej, naša večerja!«, je pred hišo Knafljeve ustanove veselo vzkliknil obubožani kranjski študent, ki je pred sto leti s prijateljem iskal zatočišče in streho nad glavo. Mi pa zapišimo: »Glejte, naš večer!«, večer z gorenjskimi študenti na Dunaju v besedi in sliki dr. Petra Vodopivca, poznavalca slovenske zgodovine 19. stoletja, zgodovinarja in avtorja številnih knjig, med drugim tudi knjige Od Pohlinove slovnice do samostojne države.