Spoštovani člani in članice!

Pogled v letu 2024. Kaj lahko pričakujemo? 

  • Tiskano izdajo: Monografija Razgledi Muzejskega društva Bled 2024-14 (do konca leta 2024)
  • Tiskano izdajo: Občasnik Razgledi Muzejskega društva Bled (4x – marec, junij, oktober, december)
  • Izobraževalna predavanja: Plemiška družina Thurn – Valssasina (3x) in Grofje Andeški (3x),  v pripravi jesenski sklop (6x)
  • Večeri z Muzejskim društvom Bled (v pripravi – 2x)
  • Strokovne ekskurzije (2x, v pripravi)

Pri izvajanju programov nam pomaga Občina Bled, Zavod za kulturo Bled, Kovinska Bled in preko 250 članov MD Bled, za kar se vsem toplo zahvaljujem.

Ker je leto naokoli Vas moram poprositi za plačilo članarine. Znesek v višini 15,- eur ne bi smel biti prehuda obremenitev za družinski proračun.

Članarino je mogoče nakazati:

Prejemnik: Muzejsko društvo Bled, Bodešče 12, 4260 Bled

TRR: SI 56 0700 0000 1001 809

Referenca: SI00 2024.

Članarino je mogoče plačati na predavanjih v Festivalni dvorani na Bledu:

v torek 13. in 20. februarja 2024 pri Niki Vahtar.

Vabljeni ste, da nas spremljate na internetni strani društva: www.mdbled.si , kjer lahko podoživite življenje in delo društva.

Prejmite lepe pozdrave.

Bled, 9. februar 2024

Predsednik MD Bled:

Srečo Vernig