POBUDA ZA SPREMEMBO MERIL ZA VREDNOSENJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BLED

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 BLED

PREDMET: POBUDA ZA SPREMEMBO MERIL ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BLED

Programi ljubiteljske kulturne dejavnosti so vrednoteni na osnovi osnovnih kriterijev in meril.  Kriteriji opredeljujejo pogoje na osnovi katerih posamezni izvajalci programov lahko kandidirajo na sredstva občinskega proračuna. Kriteriji primerno opredeljujejo pogoje na osnovi katerih lahko posamezen nosilec kulturne dejavnosti participira na razpisu za del sredstev, ki jih potrebuje za izvajanje dejavnosti.

Posamezna merila za posamezne dejavnosti so vrednotene na osnovi kategorij. Vsaka dejavnost je opredeljena s štirimi kategorijami, vsaka kategorija je vrednotena z določenim številom točk, od 45 do 300. Po vsebini je vsaka kategorija povezana z obsegom in vsebino izvajanja letnega programa dela.
Pri tem so kategorije za dejavnosti: instrumentalna in glasbena dejavnost, gledališke in lutkovne skupine, folklorne skupine in skupine, ki ohranjajo ljudska opravila in običaje in plesne skupine vrednotene od 45 do 300 točk, kategorije za dejavnosti: likovne in fotografske skupine, recitacijske in literarne skupine ter dejavnosti drugih kulturnih skupin in organizacij vrednotene od 40 (50) do 150 točk.

Vse dejavnosti v občini so vredne pozornosti in pomoči občine Bled, saj se s tem bogati življenje občanov na Bledu. Pri tem so vse dejavnosti enako pomembne. Zato predlagamo, se izenačijo kriteriji za dejavnosti, ki so vrednoteni s (40) do 150 točk z dejavnostmi, ki so vrednotene od 45 do 300 točk. S tem bomo izenačili možnost delovanja za vse dejavnosti.

Bled, 27.02.2012

Svetnik:
Srečo Vernig
univ.dipl.org.