Spoštovani člani in članice! Potegnimo črto pod leto 2013. Kaj vidimo?

Vidimo, da so nam na devetih Večerih z MD Bled predavali: Marjan Šolar, prof. Ivan Nemanič, dr. Katja Škrubej, dr. Peter Vodopivec, mag. Sunita L. Williams, Franc Oražem, Marisa Turozzi, prof. Ana Jevševar, Marjan Zupan, prof. Janez Fajfar, Anton Poklukar.

200 strani obsežno monografijo Razgledi 2013 so napisali: Tone Marolt, Janez Fajfar, Srečo Vernig, Marko Vidic, Jože Skumavec, Vladimir Silič, Drago Bregant, Monika Rogelj, Marjan Zupan, primarij Borut Rus. dr.med., Vojko Zavodnik, Milan Rejc, Janez Petkoš, Jože Smole, Eva Štravs Podlogar, Anja Bunderla.

Naše delo so redno ali občasno spremljali Radio Triglav, Blejske novice, Gorjanc, Delo, Gorenjski glas, Muzejski časopis Jesenice, Knjižnica Bohinj, Dnevnik, Nedelo, Slovenske novice, RTV Slovenija, Bohinjske novice, Zavod za kulturo Bled. Zabeležili smo preko 50 objav.

Sodelovali smo z Naravoslovnim društvom Bled, Foto klubom Triglavski narodni park, Knjižnico Antona Tomaža Linharta, Zavodom za kulturo Bled, z Občino Bled, z Muzeji Radovljiške občine, z Gorenjskim muzejem Kranj, z Zavodom Slovenski Astronavt, s prof. Ano Jevševar,… Nepozaben je bil obisk astronavtke Sunite L. Williams. Za nameček smo pridobili še status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture kar nam odpira možnost dodatnega financiranja društva. Izjemno zanimiv je bil študijski izlet v Gradec. Objavili smo tudi preko 4.400 fotografij, ki dokumentirajo posamezne dogodke.

Prenovili smo internetno stran, kjer si življenje in delo društva lahko ogledamo v rubrikah: Aktualno, Večeri z MD Bled, Kdo jih pozna?, E-Razgledi, Galerija, V medijih, Video MD Bled. Internetno stran si je samo v zadnjih 30 dneh ogledalo preko 3.000 obiskovalcev.

Vsega tega ne bi mogli postoriti brez Občine Bled, Zavoda za kulturo Bled, CUT Bled, Kovinske Bled in preko 120 članov MD Bled, za kar se vsem toplo zahvaljujemo.

Pričenja se leto 2014, leto novih izzivov. Čeprav je vsako leto nov začetek, imamo v preteklem letu dobro osnovo za nadaljevane začetega dela. K uspešnemu delu pomaga tudi članarina. Tako priložena položnica z zneskom v vrednosti 10 eur ne bi smela biti prehuda obremenitev za družinski proračun, vsaj upam, da je tako. Želimo le krepiti skupno zavest naše dežele, našega kraja, našega Bleda, zavedanje naše trenutne prisotnosti v enkratnem prostoru. 

Prejmite lepe pozdrave.

Bled, 17. februar 2014

Predsednik MD Bled:

Srečo Vernig

PS: Če je kdo članarino za leto 2014 že poravnal, smatrajte povabilo za plačilo članarine za brezpredmetno.