V A B I L O –

Zavod za kulturo Bled in Muzejsko društvo Bled vas vabi v četrtek, 15. novembra 2018 ob 18.30 uri v Festivalno dvorano na Bledu (zgornja dvorana) kjer bomo predstavili 10. številko Razgledov za leto 2018.

V nekaj besedah bodo avtorji predstavili svoje prispevke.

 1. Marjan Zupan, NAŠI KRAJI IN VESOLJE
 2. Dr. Franc Rozman, ALOIS VIDITZ (VIDIC) VON AUENSTEIN, SIN BLEJCA
 3. Andreja Završnik, BLEJSKI TAROK
 4. Anja Bunderla, LUDVIK BUNDERLA (1950–1978)
 5. Dr. Monika Kokalj Kočevar, PRISILNO MOBILIZIRANI V NEMŠKO VOJSKO IZ MEDVOJNIH OBČIN BLED IN GORJE
 6. Janez Bizjak, SLEDI ANTIČNE TALILNE PEČI IN KOVAČNICE NA DOBRAVCI PRI BLEDU
 7. Pavel Jamnik, NAJDBE KAMENIH ORODIJ – SKROMNIH SLEDI NAJSTAREJŠIH PREBIVALCEV BLEDA IN OKOLICE
 8. Jože Skumavec, POKLJUŠKA SOTESKA
 9. Aljaž Pogačnik, GOTSKI KIP SEDEČE MARIJE Z DETETOM Z BLEJSKEGA OTOKA IN NJEGOVO MESTO MED NJEMU PODOBNIMI LESENIMI PLASTIKAMI SREDINE 15. STOLETJA V SLOVENIJI
 10. Dr. Miha Šimac, SPOMENICA ŽUPNIJE SV. MARTINA ZA LETO 1918
 11. Janez Fajfar, LADJA BLED
 12. Maja Lakota, BLED V OČEH SVETOVNE JAVNOSTI V LETU 2017
 13. Romana Purkart, ZELENA SHEMA OBČINE BLED
 14. Damjan Mulej, DOMOZNANSKA BIBLIOGRAFIJA BLEDA ZA LETO 2017
 15. Dr. Dušan Kogoj in drugi, METRIČNI PRIKAZ RELIEFA DNA BLEJSKEGA JEZERA NA OSNOVI LJUBITELJSKIH HIDROGRAFSKIH MERITEV
 16. Marjan Knaflič, KOLESARSKI KLUB BLED – 50 LET
 17. Niko Mučič, BLEJSKI OBČINSKI SIMBOLI IN PRIZNANJA

Predstavitev bo vodila BARBARA BOŽIČ. Kulturni dogodek bosta popestril Duo Accellorandom – Neža Torkar in Romana Šimbera.

Lep pozdrav