S P R E H O D I   Muzejskega društva Bled

Muzejsko drušvo Bled in Zavod za kulturo Bled vabita vsako tretjo soboto v septembru, oktobru in novembru ter zadnjo v decembru k odkrivanju etnoloških, kulturnih, umetnostnih in zgodovinskih biserov Blejskega kota.

V prilagojenih razmerah zaradi preprečevanje epidemije Covid-19 spodbujamo prihod na posamezne destinacije na trajnosten način, predvsem peš, saj so vsi organizirani v neposredni okolici Bleda, zato smo dogodke poimenovali SPREHODI Muzejskega društva Bled kot alternativa klasičnim predavanjem v dvoranah. Druženja bodo prilagojena trenutni covid epidemiološki sliki in pravilom NIJZ. Podrobnosti bomo objavljali na spletni strani Muzejskega društva Bled in ostalih medijih.

19. september (tretja sobota) ob 16. uri obisk cerkve Sv. Lenarta (goduje 7.11.) na Pečeh v Bodeščah. Cerkev bo predstavila diplomirana umetnostna zgodovinarka Urša Zavodnik. Sledi druženje na Sodarjevi domačiji s predstavitvijo etnološkega programa »Zveni po praznikih«.

17. oktober (tretja sobota) ob 16. uri obisk cerkve Sv. Katarine (goduje 25.11.) na Homu v Zasipu. Cerkev bo predstavil umetnostni zgodovinar ddr. Damir Globočnik. Sledi druženje in pokušina lokalnih dobrot s kulturno skupino Prgarke.

21. november (tretja sobota) ob 16. uri obisk cerkve Sv. Andreja (goduje 30.11.) na Turnču na Rečici. Cerkev bo predstavil umetnostni zgodovinar dr. Ferdinand Šerbelj. Sledi druženje na Grabnarjevi domačiji.

26. decembra (četrta sobota) ob 11.30 uri obisk cerkve Sv. Štefana (goduje 26.12.) na Kupljeniku. Cerkev bo prestavil domačin (Mežnarjov) Davorin Bernard. Sledi druženje na vasi.

Dobimo se na vsaki lokaciji 15 minut pred začetkom programa!