ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED

V A B I T A

vse ljubitelje zgodovine in kulture v zgornjo dvorano Festivalne dvorane na Bledu na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 9. januarja 2020 ob 19. uri. Dr. Damir Globočnik nam po spregovoril o Brezjanski Mariji.

Damir Globočnik iz Radovljice je muzejski svetnik za umetnostno zgodovino in likovni kritik. Proučuje slovenske karikature in satirične ilustracije. Na zanimiv način povezuje kulturno zgodovino z likovno umetnostjo v 19. in 20. stoletju na Slovenskem. Leta 2005 je pridobil naziv doktor znanosti s področja umetnostne zgodovine, leta 2012 pa je zaključil doktorski študij zgodovine na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Izdal je dvanajst knjig, zadnji dve sta obsežni znanstveni monografiji Likovno in simbolno, kolektivni spomin slovenstva v likovni umetnosti (Slovenska matica, 2017) in Marija Pomagaj na Brezjah, Layerjeva Marija Pomagaj in pričevanja o romanjih na Brezje (Romar, 2019).

Predavanje bo velika obogatitev za vsakogar, ki bo želel poglobiti svoje znanje o Brezjah in o vsem, kar se je tam dogajalo od začetkov leta 1800, pa vse do današnjih dni. Brezje bodo pred očmi bralca zaživele skozi opise Layerjeve podobe Marije Pomagaj, prvotne cerkve sv. Vida, ki ji je bila prizidana Marijina kapelica, pa skozi gradnjo sedanje cerkve, ki je bila povzdignjena v častni naziv manjše bazilike, še bolj pa skozi pomembne dogodke, ki so oblikovali življenje božje poti in ponesli njen sloves širom domovine in preko njenih meja. Tako predavanje kot knjiga nam hoče približati Brezje ne samo kot verski in zgodovinski pojav na Gorenjskem, ampak tudi predstaviti vpliv, ki so ga Brezje kot božja pot in romanja na Brezje, ki so ga imela na različna področja življenja.

Knjigo je izdala založba Romar, obsega 430 strani, s številnim barvnimi reprodukcijami. Knjigo je oblikoval Klemen Kunaver, tekste lektorirala Irena Destovnik. Če bo koga zamikalo, bo na predavanju knjiga na voljo po promocijski ceni 25,- eur.

Lepo vabljeni!

Bled, 1. januar 2020

Predsednik MD Bled: Srečo Vernig