ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED

V A B I T A

 

vse ljubitelje zgodovine in kulture v zgornjo dvorano Festivalne dvorane na Bledu na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 11. oktobra 2018 ob 18.30 uri. Arheolog Miha Mlinar nam bo v zanimivem predavanju predstavila svetolucijsko kulturo.

 

Arheolog Miha Mlinar je rojen 1971 in živi na Mostu na Soči. Študij arheologije je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1999 zaključil z diplomsko nalogo Vipavska dolina v prazgodovini (mentor: prof. ddr. Mitja Guštin). Podiplomsko izobraževanje je zaključil leta 2008 z magistrsko nalogo Most na Soči (Sv. Lucija): izkopavanja na grobišču med leti 2000 in 2002 (mentor ddr. Mitja Guštin).

 

Zaposlen je v Tolminskem muzeju kot kustos za področje arheologije, od 2010 dalje kot muzejski svetovalec. Ukvarja se predvsem s problematiko železnodobnih kultur in arheologijo Posočja. Je avtor več kot 20 arheoloških razstav ter objavlja znanstvene, strokovne in poljudne članke v domačih in tujih publikacijah.

 

Posoška železnodobna svetolucijska kultura in njena naslednica, mlajše železnodobna idrijska kultura, sta v prvem predkrščanskem tisočletju razvili in obdržali svoje posebnosti, ki so razvidne tako v pogrebnem ritualu, kot v stavbni dediščini in materialni kulturi. Predavanje bo zamejeno s Posočjem, čeprav so geografske »meje« železnodobne posoške ali svetolucijske kulture segale od Nadiških dolin do Bohinja in severnega roba Vipavske doline do Bovškega.

 

Vsi, ki smo bili na obisku v Mostu na Soči, smo lahko uživali v izredni predstavitvi keltske kulture v Sveti Luciji, ki jo Miha Mlinar podaja z izredno predanostjo in občutljivostjo. In ta kultura je samo tri korake od nas!!! Je keltska kultura tudi naša kultura?

 

Lepo vabljeni!

 

Bled, 5. oktober 2018

Predsednik MD Bled: Srečo Vernig