ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED, V SODELOVANJU Z MESTNIM MUZEJEM RADOVLJICA – V A B I J O

vse ljubitelje kulture in zgodovine na Večer z Muzejskim društvom Bled v Viteško dvorano na Blejskem gradu, v četrtek, 9. januarja 2014 ob 19. uri. Na predavanju: Josipina Hočevar, roj. Mulej, Radovljičanka v Krškem, bomo izvedeli kako so Bodešče preko njenega očeta povezane z Radovljico in celo s Krškim. O tem nam bosta spregovorili mag. Tita Porenta iz Muzejev radovljiške občine in Alenka Černelič Krošelj iz Kulturnega doma Krško.

Iz rodovnika, ki ga je odlično sestavila gospa Nadja Gartner Lenac, povzemamo:

  • Jakob Mulej (*ok. 1664 †1756) rojen v Bodeščah, po domače pr´ Sodarju, se je poročil z Marino (*ok. 1669 †1747) za katero ne vemo priimka.
  • Njun tretji otrok od devetih, Lovrenc (*1700 †1759), je bil poročen z Marjeto (*ok. 1695 †1773) katere priimek ni znan.
  • Janez (*1735 †1801), njun tretji otrok od šestih, se je poročil z Jero Zupan (*ok. 1748 †1826).
  • Njun deveti otrok od enajstih, Matija (*1778 †1839), se je po smrti prve žene Helene Rehberger (*ok. 1784 †1816) s katero je imel devet otrok, drugič poročil z Marijo Globočnik (*1801 †1864).
  • Prvorojena od sedmih otrok Josipina (*1824 †1911) se je poročila z Martinom Hočevarjem (*1810 †1886) s katerim ni imela otrok.

V novejšem delu Sodarjeve domačije je na hišnem tramu letnica 1664. Če upoštevamo, da si novi rodovi ustvarjajo domačijo po poroki, samo kot domnevo lahko dodamo, da je prizidek k starejšemu delu stavbe verjetno dogradil oče Jakoba Muleja.

Na predavanju bomo izvedeli ali je Josipina Mulej, por. Hočevar, še vedno »Pozabljena polovica« iz »Portretov žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem«, kot se sprašuje gospa Alenka Šelih in soavtorice istoimenske knjige iz leta 2007? Slišali bomo podrobnosti o njenem življenju kot podjetnice, kot dobrotnice in kot mecenke, v Radovljici, Krškem, Vrhniki. Slišali bomo ali so Bodešče zaznamovale njeno pot? Na predavanju bomo tudi izvedeli zakaj se je gostilna v starem delu Radovljice imenovala Pr´ Sodaric?

Vabljeni!

Predsednik MD Bled

Srečo Vernig