V A B I L O

Sklicujem redno sejo Občnega zbora Muzejskega društva Bled v petek dne, 13. decembra 2019 ob 18.30 uri v zgornji dvorani Festivalne dvorane na Bledu.

  1. Otvoritev zbora in imenovanje delovnega predsedstva
  2. Sprejem dnevnega reda
  3. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora
  4. Poročilo o delu društva za leto 2019
  5. Dopolnitev Upravnega odbora
  6. Program dela društva za leto 2020 (Vernig, Vidic, Vidic Štekar, Tomažič, Despotović)
  7. Razno

Po Občnem zboru bo kulturni program (presenečenje) in priložnostni prigrizek.

Vabljeni vsi člani, vsi sponzorji, vsi donatorji 0,5% dohodnine, vsi udeleženci Male šole zgodovine in vsi ljubitelji zgodovine in kulture, ki spremljate delo Muzejskega društva.

Bled, 3. december 2019

Predsednik

Srečo Vernig