V A B I L O  –  P O D R O B N O S T I

Muzejsko društvo Bled in Zavod za kulturo Bled organizirata od 4. septembra do 24. novembra dvanajst predavanj o eni najpomembnejših vladarskih dinastij v Evropi– o Habsburžanih. Že od 1282 je imela oblast nad delom slovenskega etničnega ozemlja, od okoli 1500 pa do konca 1. svetovne vojne pa so skoraj vsi Slovenci živeli znotraj njenih meja. Od 16. stoletja se je njena oblast razprostirala po vseh delih sveta, zato rek, da v njeni državi »sonce nikdar ne zaide«.

Predavali bodo poznavalci zgodovine Habsburžanov Miloš Klemen Mahorčič, Donovan Pavlinec in Damjan Sova. Brezplačna predavanja bodo vsak torek (izjemoma v sredo 24. oktobra in 21. novembra) v zgornjih prostorih Festivalne dvorane na Bledu z začetkom ob 19. uri.

 

Teme posameznih predavanj:

-4. sept.: Habsburžani in njihovo mesto v zgodovini

-11. sept.: Nastanek habsburškega imperija

-18. sept.: Habsburžani in protestantizem

-25. sept.: Španski Habsburžani

 

-2. okt.: Protireformacija in tridesetletna vojna

-9. okt.: Leopold I. in konec Habsburžanov v Španiji

-16. okt.: Karel VI. in spremenjeni položaj Habsburžanov v Evropi

-24. okt.: Mecenstvo v dinastiji Habsburg

 

-6. nov.: Marija Terezija

-13. nov.: Sinovi in hčere Marije Terezije

-21. nov.: Obdobje revolucij

-27. nov.: Franc Jožef in konec monarhije

 

Vabljeni vsi ljubitelji zgodovine in kulture. Za pripravo ustreznega števila sedežev je zaželena je pred prijava na: muzejskodrustvobled@gmail.com