V A B I L O

Sklicujem redno sejo Upravnega odbora Muzejskega društva Bled, dne 19. decembra 2016 ob 18.00 uri v zgornji sejni sobi Festivalne dvorane na Bledu

  1. Sprejem dnevnega reda
  2. Pregled zapisnika zadnjega razširjenega  zbora
  3. Poročilo o delu društva za leto 2016
  4. Pravilnik o računovodstvu
  5. Program dela društva za leto 2017 (Vernig, Vidic, Rejc)
  6. Razno

Bled, 12. december 2016

Predsednik: Srečo Vernig

Vabljeni: Melita Vovk, Matjaž Završnik, Niko Mučič, Janez Fajfar, Marjan Zupan, Borut Rus, Marko Vidic, Silič Vladimir, Tone Marolt, Milan Rejc, Janez Bizjak, Vojko Zavodnik, Milan Osterman, Pavla Zupan