Spoštovani!

Vabljeni na ogled 7. tiskanega in spletnega občasnika Razgledi 2021-07. Tiskani občasnik Razgledi je brezplačnik za vsa gospodinjstva v občini Bled in Gorje. Spletna inačica je dosegljiva celotni slovenski javnosti in vsem ostalim zainteresiranim. Veliko veselja pri branju.

Predsednik MD Bled: Srečo Vernig

Posta 7 Obcasnik Razgledi junij 2021

Za vrnitev pdf v aktualno stanje klikni 2x. Dovočjeno tiskanje in posrdovanje tretjim osebam.

 

Uredniški odbor:

Drago Bregant

Damjan Mulej

Niko Mučič

Marjan  Zupan

Janez Bizjak

Srečo Vernig (odgovrni urednik)