ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED –

V A B I T A

vse ljubitelje kulture in zgodovine v VITEŠKO DVORANO NA BLEJSKEM GRADU na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 7. aprila 2016 ob 19.00 uri na predavanje: Briksenška cerkev sv. Ingenuina in Albuina na Koroški Beli. Predaval bo Aljaž Pogačnik, kustos za kulturno zgodovino in galerijsko dejavnost Gornjesavskega muzeja na Jesenicah.

Nekaj zanimivosti:

Sv. Albuin je bil škof v Briksnu od leta 975 pa do smrti 5. februarja leta 20016. Zato se tudi njegov spomin obhaja na ta dan. Albuin je utemeljitelj škofije v Briksnu saj je leta 990 prenesel škofijo iz bližnjega Saebna v Briksen skupaj z relikvijami sv. Ingenuina. Sv. Albuin naj bi bil po rodu iz Koroške iz rodu Aribonov. Njegov oče, tudi Albuin je bil koroški mejni grof, lastnik številnih posesti, mati Hildergarda pa grofica s Kamna na Koroškem. O sv. Ingenuinu vemo malo. Škof naj bi bil od leta 577 do 599.

 

Sv. Ingenuin naj bi bil prvi škof v Saebnu in v začetku velik nasprotnik papeža Gregorija Velikega. V začetku je sledil razkolni sinodi v Gradežu, ki je bila okoli leta 577. Kasneje je oglejski patriarhat spremenil odnos do svetega sedeža, čemur so sledili tudi škofje in med njimi tudi sv. Ingenuin.

 

Po cerkvenih podatkih naj bi bila cerkev na Koroški Beli poimenovana po obeh svetnikih že pred letom 1361. V ustnem izročilu je ostala drobna sled, da je bila na prostoru nad Joštanom (sedanja Potoška pot) cerkvica sv. Jurija. Tudi samo ime Koroška Bela nakazuje nekdanje zveze s Koroškimi deželami.

Še več zanimivosti na predavanju.

Bled, 3. april 2016

Predsednik MD Bled

Srečo Vernig