Img_00001086ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED – V A B I T A

 

vse ljubitelje kulture in zgodovine v Viteško dvorano na Blejskem gradu na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 1. oktobra 2015 ob 18.30 uri. Dr. Milan Sagadin nam bo predstavil Pozno antično naselbino Ajdno nad Potoki.

 

Dr. Milan Sagadin je leta 1975 je prejel študentsko Prešernovo priznanje in leto pozneje študentsko Prešernovo nagrado. Kot soavtor razstave in kataloga z naslovom Pismo brez pisave je leta 1992 prejel Valvazorjevo nagrado (skupinska). Decembra 1995 mu je bila podeljena velika plaketa mestne občine Kranj. Leta 1997 mu je slovensko konservatorsko društvo podelilo Steletovo priznanje za predstavitev ostalin poznorimske cerkve na Ajdni.

 

Omenimo naj še nekatera njegova dela: Od Karnija do Kranja: arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju, Kranj (soavtor), Poročilo o zaščitnem arheološkem izkopavanju v mestnem jedru Kranja, (soavtor), Gorenjska v antiki, Kamniški zbornik 2004, (soavtor), Župna cerkev sv. Kancijana in tovarišev, (soavtor), Arheološka letina v Kranju, Mali grad v Kamniku, Ajdna nad Potoki, Pismo brez pisave: arheologija o prvih stoletjih krščanstva na Slovenskem, (soavtor), Ajdna nad Potoki, Kranj – križišče Iskra: nekropola iz časa preseljevanja ljudstev in staroslovanskega obdobja.

 

Takole pa piše Zavod za kulturo Žirovnica o Ajdni: »Ajdna nad Potoki, eden znamenitejših arheoloških spomenikov na Slovenskem, je osamljeni vršac v južnem predgorju Stola. Leta 1976 so se tu začela sistematična arheološka izkopavanja. Na terasastem platoju so odkrili ostanke starokrščanske naselbine iz 5.–6. stoletja. Pod vrhom Ajdne je strnjenih 25 stavbnih objektov, med njimi tudi ostanki zgodnjekrščanske cerkve, zidane po rimskem načinu, kar nakazujejo polkrožni zid, oltar in sedež za škofa. V stavbi poleg cerkve so arheologi odkrili 11 staroselskih skeletnih grobov s številnimi drobnimi najdbami posode, orodja, orožja, nakita in drugih posvetnih predmetov, ki jih hrani Gorenjski muzej Kranj. Najdbe so pomemben prispevek k poznavanju življenja v obdobju pozne antike. V tem času so na Gorenjskem živeli romanizirani staroselci, ki so si ob vdoru germanskih plemen v 6. stoletju poiskali zatočišča na težje dostopnih krajih, kot je Ajdna. Njihov življenjski prostor so zavzeli stari Slovani, ki so se pričeli v začetku 7. stoletja stalno naseljevati na tem prostoru.«

 

V Muzejskemu društvu Bled pa dodajamo: »Dr. Milan Sagadin je opravil konzervatorska dela na Ajdni nad Potoki. Tako imamo izjemno priliko, da iz prve roke slišimo podrobnosti o tej zanimivi naselbini. Izvedeli bomo kaj nam povedo najdbe o prebivalcih naselbine in kakšne je bil utrip 5. ali/in 9. stoletja. Zanimive bodo tudi podrobnosti o ostankih enoladijske cerkve, in še kaj«

 

Lepo vabljeni!

 

Bled, 28. september 2015

 

Predsednik MD Bled

Srečo Vernig