ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED

V A B I T A

 

vse ljubitelje kulture in zgodovine v Viteško dvorano na Blejskem gradu na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 10. decembra 2015 ob 18.30 uri. Profesor Andrej Guštin nam bo spregovoril o Prekratki zgodovini vesolja.

Omenim naj samo, da je Andrej Guštin profesor na Šentviški gimnaziji in tajnik komisije za popularizacijo astronomije pri Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Njegovo delo ilustriram z dvema utrinkoma z interneta:

Vičar Zorko: »Naslov »Šentviška šola astronomije« zajema skoraj 100 let razvoja astronomije v kraju Šentvid nad Ljubljano. In zakaj ima Šentvid eno najstarejših tovrstnih tradicij? Odgovor ni enoznačen – a zagotovo je k razvoju astronomije veliko prispevala res bogata in nič kaj konvencionalna šolska zgodovina kraja. In kako to, da sta v tako majhnem kraju kar dve gimnaziji, tri osnovne šole in na obzorju se celo kaže univerza pa še kaj? …«

Astronomski tabor Vegova 2013, CŠOD Medved: »Predmet astronomija se po štirih desetletjih v povsem prenovljeni obliki vrača nazaj v gimnazije (pilotski projekt Izbirni predmet astronomija v 3. letniku gimnazije) in Vegova Ljubljana je trenutno edina srednja šola v Sloveniji, ki izvaja ta predmet. Eksperimentalnemu delu oziroma astronomskemu opazovanju s poudarkom na nočnih opazovanjih med rednim poukom na šoli zaradi specifike te dejavnosti ni možno realizirati, zato so se vegovci posvetili praktičnemu delu pouka astronomije 12.-14. 4. 2013 na Medvedjem Brdu. Opazovanja oziroma vaje na taboru, izvedene po navodilih učiteljev, štejejo kot opravljen eksperimentalni del pouka astronomije, pri katerem mora vsak dijak rezultate lastnega dela tudi predstaviti…«

Na predavanju bomo prisluhnili nekaterim utrinkom zgodovine iz naše zelo, zelo daljne preteklosti, kjer sta prostor in čas in hitrost gibanja galaksij postavljena v drugačno perspektivo, v perspektivo, kjer je trajanje človeškega življenja krajše kot je odsev svetlobe zvezdnega utrinka.

Lepo vabljeni!

Bled, 6. december 2015

Predsednik MD Bled: Srečo Vernig