Vse ljubitelje kulture in zgodovine vabimo v ZGORNJO MALO DVORANO FESTIVALNE DVORANE NA BLEDU na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 7. januarja 2016 ob 18.30 uri na predavanje: Življenje in delo Marje Boršnik. Prvo damo slovenske slavistike bosta predstavili ddr. Francka Premk in dr. Eva Premk Bogataj.

Tako so zapisali v Gorenjskem muzeju v Kranju:

»Marja Boršnik je bila učiteljica, znanstvenica, profesorica, mati, Človek. Za seboj zapustila več kot sto člankov, monografije o Aškercu, Celestinu, Tavčarju, knjigo Pogovori s pesnikom Gradnikom itn. Bila je strokovno in javno angažirana: gonilna sila pri povojni organizaciji pouka literarne zgodovine (Klasje), urejala in sourejala časopise (Slavistična revija, Jezik in slovstvo), in uredila vrsto izbranih del slovenskih pisateljic in pisateljev. Bila je predsednica Slavističnega društva Slovenije, predstojnica Katedre za slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani, dopisna članica SAZU in zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani. Vzgojila je rod uveljavljenih kulturnikov (J. Toporišič, Boris Paternu, Matjaž Kmecl, France Pibernik, Jože Pogačnik, Janko Messner, Janez Menart, Ciril Zlobec, Jože Sever, France Bernik, Gregor Kocijan, France Vurnik, Jože Snoj, Stanko Janež, idr.). Za svoje delo je prejela številne nagrade, še več pa udarcev, ki so utrjevali njen čut za pravičnost, resnico, moralni in etični imperativ. O njej se bosta pogovarjali hči in vnukinja, obe slavistki, ki njeno zapuščino poglobljeno raziskujeta zadnjih nekaj let.«

Sam se še sprašujem: Kaj ima dr. Marja Boršnik skupnega z Ernestino Jelovšek, Antonom Aškercem, Vido Jeraj, Zofko Kveder, Jankom Kersnikom, Otonom Zupančičem, Franom Levstikom, Franom Celestinom, Ivanom Tavčarjem, Alojzom Gradnikom in Stankom Majcnom? Odgovore dobimo na predavanju!

Lepo vabljeni!

Bled, 1. januar 2016

Predsednik MD Bled

Srečo Vernig