Večer z Muzejskim društvom Bled, ki ga organizira Občina Bled in Muzejsko društvo Bled, bo 10. APRILA 2014, kot ste pravilno razumeli, okoli 11. ure v Viteški dvorani na Blejskem gradu. Na predavanju z naslovom Briksenski pogledi na Bled in blejski pogledi na Briksen bodo sodelovali prof. Josef Gelmi, Janez Fajfar in Janez Bizjak.

Ob dogodkih, ki so povezani s praznovanjem letošnjega blejskega občinskega praznika, Vas vabimo tudi na posvetitev grajske kapele na Blejskem gradu. Kapelo sv. Ingenuina in sv. Albuina.bosta posvetila ljubljanski škof Andrej Glavan in bolzansko briksenski škof Ivo Muser v četrtek, 10. aprila 2014 ob 10. uri.

Za osvežitev spomina si poglejmo kako sta ta dva škofa povezana z Bledom.

O Ingenuinu ni veliko znanega. Rodil se je v 6. stoletju, umrl naj bi leta 605. Ime izhaja iz nemške besede “knien” klečati, oziroma “kleine Kniende” majhen poklek. Velja za prvega med briksenskimi škofi, verjetno med letom 577 do okoli 605 s sedežom škofije v Sãbnu. Znano je tudi, da je bil leta 577 podpisnik razkolne sinode v Gradežu, ko so oglejski škofje odpovedali pokorščino papežu Gregorju Velikem. Kasneje so se spravili z Rimom. Njegove posmrtne ostanke so najkasneje leta 990 prenesli v stolno cerkev v Briksen.

Predvideva se, da je bil Albuin rojen na gradu Stari kamen v Podjuni na Koroškem v sedanji Avstriji med letom 935 in 945. Njegov oče, ravno tako Albuin, je bil koroški mejni grof, mati pa grofica, blažena Hildegarda s Kamna na Koroškem. V času njegovega škofovanja med letom 975 in 1005 je bil sedež škofije prenesen s Sãbna v Briksen. Listina iz leta 1004 dokazuje, da je cesar Henrik II. podaril območje med obema Savama in tudi širše, torej tudi Bled, briksenski škofiji.

Bled, 4. april 2014

Srečo Vernig