ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED –

V A B I T A

 

vse ljubitelje zgodovine in kulture v zgornjo dvorano Festivalne dvorane na Bledu na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 1. marca 2018 ob 18.30 uri. Dr. Boštjan Laharnar nam bo predstavil: Noriško kraljestvo.

 

Keltsko Noriško kraljestvo naj bi v 2. in 1. stoletju pr. n. št. zajemalo dele današnje Slovenije, morda tudi dobršen del Gorenjske. Toda kaj o tem danes pravzaprav vemo? V predavanju bomo osvetlili spoznanja arheologije in zgodovine o Noriškem kraljestvu ter skušali ločiti med dejstvi, domnevami, miti in izmišljotinami.

 

Ravno zaradi legend in »pravljic« se moramo nasloniti na ostanke materialne in duhovne kulture. Arheološke najdbe na Dolenjskem, Gorenjskem, Štajerskem in Primorskem, da ne pozabimo na Belo Krajino, nam odkrivajo gospodarsko in kulturno preteklost nekoliko skrivnostnih Keltov. Najdbe nam pričajo o naprednem gospodarstvu, kmetijstvu, trgovini, denarništvu. Zelo malo pa lahko razberemo o notranji organiziranosti družbe, o kraljih, če so  jih sploh imeli, o vodenju kraljestva, če je v današnjem pomenu besede sploh obstajalo. Veliko je še neznank. Nekatere nam bo odkril dr. Laharnar.

 

Vse, ki ste bili v letu 2016 z Muzejskim društvom po Koroškem, bi rad spomnil na »keltsko pot« v vasi Breg (Froeg) blizu Rožeka na Koroškem, takoj preko meje. Lahko bomo potegnili kakšne paralele z najdbami v Sloveniji in naredili kakšne primerjave. Nova spoznanja nas bodo gotovo presenetila. Pustimo se torej presenetiti.

 

Lepo vabljeni!

 

Bled, 25. februar 2018

 

Predsednik MD Bled: Srečo Vernig