ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED – VABITA 

vse ljubitelje kulture in zgodovine v Viteško dvorano na Blejskem gradu na Večer z Muzejskim društvom Bled, v četrtek, 10. aprila 2014 ob 11. uri (tokrat izjemoma v dopoldanskem času). Dr. Josef Gelmi, zaslužni profesor Teološke fakultete v Insbrucku, nam bo predstavil: Življenje in delo briksenskega škofa Nikolaja Kuzanskega.

Nikolaj iz Kuze se je rodil leta 1401 v nemškem naselju Cuesu, današnjem mestu Bernkastel-Kues. Pravo in matematiko študira na univerzi v Padovi kjer prevladujejo naravoslovne, matematične, logične in fizikalne discipline. Študij filozofije in teologije opravi v Kölnu. V svojih delih je črpal iz Aristotela, Platona, Proklosa, Dionizija Aeropagita, morda tudi iz hermetičnih spisov. Leta 1437 je bil posvečen v duhovnika, leta 1448 za kardinala in papeškega namestnika v Nemčiji, leta 1450 imenovan za briksenskega škofa. Leta 1458 je obiskal Bled. Iz tega obiska je ohranjen zapis njegovega govora v Bitnjah v Bohinju. Leta 1460 je avstrijski nadvojvoda Sigismund Kuzanskega zaprl, nakar se Nikolaj umakne v Italijo, kjer leta 1464 umre.

Njegova glavna dela so De concordantia catholica (O katoliški slogi), De docta ignorantia (Učena nevednost), Dialogus de deo obscurito (Dialog o skritem bogu), De idiota (O preprostem človeku), De visione dei (O božjem pogledu), De pace fidei (O verskem miru).

Josef Gelmi je bil rojen leta 1937 v vasici Cavalese. Po humanistični gimnaziji Vinzentinium v Briksnu je študiral filozofijo in teologijo na semenišču v Briksnu. Leta 1961 je bil posvečen v duhovnika. Po študiju cerkvene zgodovina na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu in Državni univerzi v Rimu je leta 1973 postal profesor za cerkveno zgodovino in škofijsko zgodovino na Filozofsko – teološki visoki šoli v Briksnu. Od leta 1982 do 1986 je predaval na Teološki fakulteti Univerze v Insbrucku. Leta 1998 je postal predsednik Škofijskega muzeja (Hofburg) v Briksnu. Njegova raziskovalna dejavnost je povezana z raziskovanjem cerkvene zgodovine na Tirolskem in zgodovino bolzansko briksenskih škofov.

Vabimo Vas na zanimivo predavanje in vabimo Vas tudi, da si ogledate: www.mdbled.si

Bled, 26. marca 2014

Predsednik MD Bled

Srečo Vernig