OBČINA BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED – V A B I T A

vse ljubitelje kulture in zgodovine v Viteško dvorano na Blejskem gradu na Večer z Muzejskim društvom Bled, v četrtek, 10. aprila 2014 ob 11. uri (tokrat izjemoma v dopoldanskem času). Naši gostje bodo Dr. Josef Gelmi, zaslužni profesor Teološke fakultete v Insbrucku, dr. Matjaž Bizjak, prof. na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Janez Bizjak, arhitekt, alpinist, publicist, ki nam bodo predstavil Briksenski pogled na Bled in Blejski pogled na Briksen. Predavanje je povezano s 1010 obletnico prve pisne omembe Bleda  in letošnjemu občinskemu prazniku.

Dr. Josef Gelmi je bil rojen leta 1937 v vasici Cavalese. Po humanistični gimnaziji Vinzentinium v Briksnu je študiral filozofijo in teologijo na semenišču v Briksnu. Leta 1961 je bil posvečen v duhovnika. Po študiju cerkvene zgodovina na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu in Državni univerzi v Rimu je leta 1973 postal profesor za cerkveno zgodovino in škofijsko zgodovino na Filozofsko – teološki visoki šoli v Briksnu. Od leta 1982 do 1986 je predaval na Teološki fakulteti Univerze v Insbrucku. Leta 1998 je postal predsednik Škofijskega muzeja (Hofburg) v Briksnu. Njegova raziskovalna dejavnost je povezana z raziskovanjem cerkvene zgodovine na Tirolskem in zgodovino bolzansko briksenskih škofov.

Dr. Matjaž Bizjak se ukvarja s srednjeveško zgodovino. Njegovo raziskovalno delo je povezano s proučevanje zemljiških gospostev, merskimi in denarnimi sistemi, ter objavljanjem zgodovinskih virov. Njegovo drugo raziskovalno težišče so primarne raziskave in edicije srednjeveških virov, zlasti listin, urbarjev in računskih knjig. Izkušnje s področja temeljnih zgodovinskih ved prenaša na študente v okviru rednega dodiplomskega študija. Velik del raziskav opravi v arhivih na Dunaju, v Celovcu, Gradcu in Münchnu. Od številnih del, naj omenimo za Bled zelo zanimivo knjigo Urbarji Briksenske škofije (1253-1464).

Janez Bizjak je arhitekt, oblikovalec, alpinist (Grenlandija, Aljaska), naravovarstvenik in publicist. Na Univerzi v Ljubljani je študiral arhitekturo, vizualne komunikacije in etnologijo. Od 1983 pa je bil zaposlen na Triglavskem narodnem parku, pristojen za obnovo kulturne dediščine in urejanje prostora. Od leta 1992 – 2005 je bil direktor Triglavskega narodnega parka, od 2006 pa direktor zasebnega zavoda Institut Alpe. Od 1992 do 1999 je bil predsednik CIPRA Slovenije. 1990/94 je bil predstavnik Slovenije v MPC (Mountain Protection Commission) pri UIAA. Leta 2000/05 je bil podpredsednik ALPARCa. Je avtor dveh samostojnih knjig in preko sto strokovnih člankov s področja varstva narave in varstva okolja v publikacijah v Sloveniji in tujini.

Vabimo Vas na zanimivo predavanje in vabimo Vas tudi, da si ogledate: www.mdbled.si

Bled, 2. aprila 2014

Predsednik MD Bled

Srečo Vernig