Večeri z Muzejskim društvom Bled

Zavod za kulturo Bled, Naravoslovno društvo Bled in Muzejsko društvo Bled vabijo na predavanje akademika dr. Mitja Zupančiča na predavanje Botaniki na Slovenskem v četrtek, 3. septembra ob 18.30 uri v Viteško dvorano na Blejskem grad.

Predavatelj bo predstavil 32 pomembnih ali pomembnejših umrlih botanikov, ki so s svojimi raziskavami botaničnih skrivnosti posebno zaznamovali svoj čas.

Botanične raziskave na celotnem Slovenskem območju so potrjeno zaznavne že v 16. stoletju s prihodom zdravnika in botanika Mattiolija v Gorico. Prvi višek botanične ustvarjalnosti sta kasneje dosegla Scopoli (Flora Carniolika) in Hacquet oba zdravnika in botanika, službujoča v Idriji. Po manjšem zatišju se pojavi drugi višek raziskav flore z botanikom Paulinom v prelomu 19. in 20. stoletja. Po njem nastane zopet manjši presledek, ko se pojavi botanik Mayer, ki odločno zaznamuje svoj čas na Slovenskem in osrednjem Balkanskem polotoku. Končujemo z Mayerjevim naslednikom umrlim botanikom Tonetom Wraberjem.

Bled, Laze, 16.8.2015